Gisteravond, vrijdag 11 maart 2022,  gingen onze kandidaat raadsleden Paulien Heesbeen & Delilah van Trooijen (14 jaar) voor verbinding.

Vanuit Stichting Zohor werd een vrouwengesprek georganiseerd met Haarlemse kandidaat raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Géén debat dus, maar een gesprek, van vrouw tot vrouw, een heuse vrouwengespreksavond dus.

 

Met name vrouwen met een migratie-achtergrond werden van harte uitgenodigd aan te schuiven en hun stem te laten horen: “wij gaan in gesprek over wonen, leefomgeving, welzijn, onderwijs, werk, jeugd, sport, etc.. Wat zijn de wensen en verwachtingen van de vrouwen/moeders van de Haarlemse politiek? Wat zijn de plannen van de politici voor onze mooie stad en de Haarlemse burgers?”

Integratie op haar best
Paulien Heesbeen: “Wát een mooi initiatief. En wát een fijne, warme en prettige manier om met elkaar in gesprek te komen, over hele belangrijke onderwerpen. Integratie begint hier, met het voeren van de dialoog, met begrip krijgen voor elkaar, elkaars leefwijze, standpunten.”

Er zijn ontzettend veel onderwerpen op tafel gekomen. Veel aanwezigen gaven aan behoefte te hebben aan meer scholen in de wijk en spraken de wens uit dat er meer activiteiten georganiseerd worden op het gebied van cultuur/muziek/dans.

Nieuwe sporthal
Over de komst van de nieuwe sporthal zijn de dames enthousiast, maar gaven heel open toe het óók erg prettig te vinden als er aparte ruimten enkel voor vrouwen (wel/geen moslima) of speciale vrouwenavonden georganiseerd gaan worden, waar mannen niet welkom zijn. Het gesprek ging verder over of en hoe dat in te regelen is en op welke wijze een sporthal of het gebruik daarvan juist zou kunnen bijdragen aan integratie. Trots Haarlem steunt jeugdsport en bijzondere groepen en vindt dat zij meer ruimte en voorzieningen moeten krijgen in de wijken.

Wonen in Schalkwijk
Ook hier is grote behoefte aan meer sociale woningen en doorstroom van ouderen uit grote(re) huizen naar geschikte seniorenwoningen. Dit laatste loopt nu uitermate stroef, omdat bij overstap de huur soms 200% hoger wordt.

De klacht werd regeuit dat woningbouwverenigingen, in dit geval werd Pre Wonen genoemd, hun woningen zeer slecht onderhouden en ze bij langdurige achterstand snel en goedkoop verkopen, waarna de woningen na renovatie totaal onbetaalbaar zijn voor Jan Modaal. WBVe’s geven aan de noodkreten vooralsnog weinig tot geen gehoor.

Ook werden financiën besproken. De algemene mening is, dat het dagelijks leven te duur is en dat armoede in de wijk snel groeit. Er wordt nagedacht over oplossingen.

Jeugd
Een eerder in de stad gehoorde noodkreet van de jeugd klinkt ook hier. Men zou graag een jongerensociëteit in de wijk willen hebben, met een loket wat 2 á 3x per week spreekuur houdt,  waar jongeren in nood zichzelf of gewelddadige situaties kunnen melden, maar ook met grote én kleine vragen terecht kunnen. Dus eigenlijk een sociaal maatschappelijk loket, maar dan specifiek laagdrempelig voor de jeugd.

Stageplekken: discriminatie op geloofsovertuiging / afkomst
De gemeente Haarlem lijkt hieraan mee te werken door voorrang te geven aan meisjes zonder hoofddoek dan met hoofddoek. Trots Haarlem stelt voor hier een onderzoek naar te starten en naar aanleiding van de uitkomst daarvan, raadsvragen te stellen.

Paulien: “het was erg prettig te ontdekken dat ik een aantal  van de dames die de bijeenkomst bijwoonden / organiseerden ook persoonlijk kende! Zo kwam ik mijn dierenarts tegen, de peuterjuf van mijn kleinkids en een dame die in de flat tegenover ons woont. Dat maakte het geheel erg laagdrempelig!”.

Conclusie
Het was een zeer vruchtbare avond. Er is afgesproken om, na de verkiezingen, vaker dit soort ontmoetingen te organiseren per thema.  Het was een mooie en gezellige bijeenkomst waarbij de vrouwen hun stem konden laten horen.

https://www.facebook.com/543484665748051/posts/4780087775421031/

https://www.facebook.com/stichtingzohor

https://www.zohor.nl/