RAADSLEDEN

informatie

Lees hier meer over onze raadsleden

TROTS Haarlem is de lokale partij die eerst en vooral de belangen van Haarlem en Haarlemmers voorop stelt. Zij is niet gebonden aan een landelijke politieke of ideologische stroming maar kijkt met een pragmatische blik en gezond verstand naar de beste oplossingen voor Haarlem, nu en voor de toekomst. 

TROTS Haarlem heeft daarbij de opvatting dat de gemeente Haarlem er is voor de Haarlemmers, en niet omgekeerd. Dat betekent dat we kijken naar wat mensen zelf willen en kunnen, en hoe de gemeente hen daarbij kan helpen. Wij zijn voorstander van een klein en effectief gemeentelijk apparaat dat dienstbaar is aan de inwoners en ondernemers van Haarlem: klantgericht, samenwerkend en serviceverlenend.


Sander van den Raadt – fractievoorzitter, raadslid 

Commissies Bestuur & Samenleving. Invaller voor commissies Beheer & Ontwikkeling.

Sander van den Raadt is oprichter van en raadslid voor Trots Haarlem. Hij scoorde hoog met een voorstel om parkeren per minuut af te rekenen i.p.v. per een langere tijd. Daardoor wordt kort parkeren goedkoper. Inmiddels is dit in diverse garages ingevoerd en wordt overwogen het in elke garage in Haarlem te gaan gebruiken. Ook heeft Sander ervoor gezorgd dat rubbergranulaat uit het kunstgras op onze sportvelden is verdwenen en vervangen is door kurk, omdat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten, heeft hij de JA/JA sticker in Haarlem geintroduceerd en was hij de grondlegger van de WhatsApp-buurtpreventiepreventie in verschillende wijken. Meedoen in jouw wijk? https://www.facebook.com/whatsapphaarlem/ of mailto: [email protected]

Het raadswerk kost veel tijd, ongeveer 30 uur per week incl. voorbereiding en spreken met mensen. Hij vindt de vergoeding voor raadsleden niet belangrijk, want je moet het doen uit overgave voor de publieke zaak. Bovendien betaal je over de vergoeding inkomstenbelasting. Hij vindt het zorgelijk dat veel mensen niet meer gaan stemmen en wil dat verbeteren. Respect voor elkaar is een onderbelichte zaak. Na een raadsvergadering moet men samen een borrel kunnen drinken. Ook is het bedreigen van raadsleden zorgelijk, want deze mensen werken voor de publieke zaak. Iedereen kan brieven sturen, in de raad inspreken en via verkiezingen zijn wensen uiten. De raad is wel het hoogste orgaan van een gemeente met een kader stellende en controlerende functie. Hij wil doorgaan. Hij is gekozen tot raadslid van de week door de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, zie : http://www.raadslid.nu/node/5550

 “In 2020 begon ik de partij. Toen was de opkomst 52% en ik was vooral nieuwsgierig waarom die andere 48% niet ging stemmen. Ik wil die groep juist een stem geven. Het vertrouwen weer teruggeven, laten zie dat er wel naar de bewoners geluisterd kan worden.
Met het motto meepraten, meedoen en meebeslissen, besloot ik dat de Haarlemmers en Spaardammers zelf het partijprogramma van TROTS Haarlem te laten maken.”

Luister hier de podcast met Marco Post – FB groep Gemeenteraadsverkiezingen Haarlem 2022 terug: https://sites.libsyn.com/398114/podcast-over-de-gemeenteraadsverkiezing-van-haarlem-trots-op-haarlem?fbclid=IwAR3D2Ag5wpfIzokkyLl6vVpnoZ7bhQSyB47mBV-dpyEXptVoMxmmXqEzGR4Jacques Amand – vice fractievoorzitter

 Raadslid &  Commissies Beheer & Ontwikkeling. Dé 30km-zone man! Oudste raadslid van Haarlem. 

 

Ibrahim Yerden – raadslid

 Commissie Samenleving. Invaller Commissie Bestuur.

Mijn naam is Ibrahim. In de afgelopen 4  jaar heb ik als raadslid ervaren dat er niet of nauwelijks naar de burger geluisterd wordt. Een stevig participatiebeleid met het motto van Trots Haarlem: ‘meedenken, meebeslissen, meedoen’ staat bij mij dan ook hoog in het vaandel.Yerden, al meer dan 30 jaar heb ik in verschillende buurten in Haarlem gewoond: Rozenprieel, Schalkwijk, Haarlem-Noord en de Stationsbuurt. Ik  ben afgestudeerd als cultureel antropoloog en gepromoveerd in de sociale wetenschappen. Als onderzoeker heb ik mij bezig gehouden met een groot aantal maatschappelijke vraagstukken: ouderen, jongeren, huiselijk geweld, opvoeding en (homo) seksualiteit. Op deze terreinen moet er nog erg veel gebeuren in Haarlem.

Ik wil mij bij Trots Haarlem inzetten voor betaalbare huisvesting, goede banen, goede zorg en duurzame woonwijken voor iedereen.

 

 

Danielle van Boekel – kandidaat raadslid

Hallo,

Mijn naam is Danielle van Boekel 37 jaar en ben werkzaam bij een kleding webshop. Ik ben lid van Trots Haarlem omdat deze partij zich inzet voor alles wat er leeft en speelt binnen Haarlem. Een heleboel dingen moeten beter kunnen zoals: de doorstroming en bereikbaarheid van de stad, het parkeerbeleid, egale wegen en stoepen zonder diepe kuilen uitstekende tegels en stenen. Dit is maar een kleine opsomming waar wij ons hard voor willen maken en voor elkaar willen krijgen.

Groet, Danielle van Boekel

 

 

 Stefan Meerts – kandidaat raadslid 

Hoi,

Mijn naam is Steef Meerts, 48 jaar en eigenaar van een meubelstoffeerderij. Ik ben lid van Trots Haarlem om dat deze partij zich inzet voor alle Haarlemmers en Spaarndammers op alle vlakken. Bv: aanleg van nieuwe woonwagenstandplaatsen, meer sociale huurwoningen, het verkeer, parkeeroverlast. veilige straten en stoepen, doorstroming (ben ik de enige in Haarlem die vindt dat alle stoplichten zo lang op rood staan of ligt dat aan mij) dit is maar een hele kleine greep waar Trots zich voor in wil zetten. En hopen op uw steun voor een beter veiliger en tevreden Haarlem!

Groet Steef

Yvonne Scharrenborg – kandidaat raadslid

Hallo,

Ik ben Yvonne ik ben 37 jaar en ik woon in de boerhaavewijk. Een aantal jaar geleden was ik woonachtig in de zuiderpolder en daar heb ik Sander ontmoet. Hij zette zich in tegen skaeve huse en domus plus waar ik mij als wijkbewoner ook erg zorgen over maakte! Van het ene gesprek kwam het volgende en zo werd mijn interesse gewekt voor de politiek.

Vooral omdat ik mij zorgen maak om de toekomst van kinderen met het oog op woningtekort bijvoorbeeld zie ik het somber in, zelf ben ik geboren in een woonwagen, maar vanwege het niet bij willen bouwen van standplaatsen sta ik al 19 jaar op de wachtlijst voor mijn eigen plekje waar ik kan wonen met mijn kinderen, zodat zij ook op kunnen groeien zoals ik. Naast mij zijn er nog velen die al jaren wachten op een plek.

Naast de woningmarkt maak ik mij natuurlijk ook zorgen om de wijk. Er zijn veel hangjongeren en de veiligheid op straat laat ook de wensen over. Sommige straten worden gebruikt als racebaan waardoor kinderen niet veilig buiten kunnen spelen.

Groet, Yvonne

André Meure – kandidaat raadslid

Hallo,

Ik ben André Meure,  57 jaar en werkzaam bij Postnl Pakketten Benelux BV in Halfweg/Haarlem, wat ik met ontzettend veel plezier doe.

Voor TROTS zet ik mij  vooral voor 100% in voor de 30 kilometer-zone in vele buurten in Haarlem. Gewoon, omdat ik vind dat dat heel erg nodig is, veel straten in woonwijken worden nu als racebaan misbruikt, wat veel gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Hier mag van mij écht verandering in komen.

Niet alleen voor de kinderen en de ouderen, maar voor iedereen. Door mijn werk zit ik elke dag op de weg en zie gewoon dat het noodzaak is om er wat aan te doen, voordat het pas écht goed misgaat.

TROTS Haarlem is voor mij de enige partij die zich hier voor inzet. Veilig rondrijden door Haarlem, dát is mijn standpunt en daarom voor mij: Trots Haarlem.

Groet, André


Delilah van Trooijen – kandidaat raadslid

Mijn naam is Delilah van Trooijen en ik ben 14 jaar jong. Ik zit op het Haarlem College en doe daar het tweede jaar. Ik woon met mijn zussen en broer op een woonwagenlocatie in Haarlem, tussen mijn familie in. Mijn opa en oma, opoe en opa, de broer en schoonzus van mijn opa en oma, en de zus van mijn moeder met haar man, nichtjes en neefjes.

Wij vinden wonen in familieband erg fijn. Er is altijd wel een oppas te vinden, maar meestal ben ik bij oma. Altijd iemand om mee te spelen of een spelletje mee te doen. Tijdens de corona lockdown moesten wij veel thuis werken van school. Met alle kinderen thuis lukte dat niet zo goed. Wij waren veel bij mijn oma en opa en wisselde dan weer om met de zussen en broer, zodat iedereen rustig schoolwerk kon doen. Familie is belangrijk voor mij. Wij groeien op in een veilige omgeving. Sommige mensen begrijpen er niks van, en dat vind ik wel jammer.

Mijn oma doet heel veel voor woonwagenbewoners en dat vind ik tof! Bij Trots Haarlem wilde ze ook jongeren mee laten denken. Oma heeft mij gevraagd en ik heb ja gezegd. Ik weet nog niet zo veel van politiek natuurlijk, maar kan wel vertellen waar de jeugd behoefte aan heeft, en wat er speelt zo ongeveer.

Groeten, Delilah van Trooijen


Brad Délano – kandidaat raadslid

Dag lieve mensen! Ik doe mee aan de gemeenteraadsverkiezingen namens Trots Haarlem. Lijst 7, nr. 17.
 
Enkele punten waarvoor ik me ga inzetten:
– Behoud van (oude) bomen en groen.
– Coronabeleid. IEDERE maatregel omtrent corona gaat mij te ver.
– Wonen: meer voorrang voor Haarlemmers, geen verkoop gemeentelijk vastgoed.
– LED-verlichting. Hier ben ik namens mezelf al mee bezig. Ik probeer de gemeente zover te krijgen dat men in de openbare ruimte geen verkeerde verblindende verlichting met een (hoge) kleurtemperatuur van 4000K meer toepast en dat men maximaal 2700K hanteert, het liefst nog lager. Anders is dit schadelijk voor insecten, dieren en je netvlies. Dit probleem wordt helaas nog ernstig onderschat.
 
Kortom, stem op mij!
Groet, Brad
 
 
 
 
 

Henk de Bruijn – kandidaat raadslid

Ik ben Henk de Bruijn, bewoner Nieuweweg Haarlem, ik ben zeer teleurgesteld in de huidige coalitie, met name hoe er omgegaan wordt met mensen, de (niet) transparante democratie en de bewoners van  Haarlem. Het is gewoon schandalig. Daarom kies ik voor Trots Haarlem en sta op de lijst op de 36e plaats.

Ik ga voor Trots Haarlem.💪💪

Henk is voorzitter van de  ondernemersvereniging Zijlstraat en fel tegenstander van een lokatie van Domus Plus in zijn woonwijk. 

 
 

 

 

 

Piet de Vries – kandidaat raadslid

 

Mijn naam is Piet de Vries, 81 jaar oud, gepensioneerd docent hoger onderwijs. Ik ben al heel lang actief in de politiek: van huis uit in de JOVD, secretaris pers & publiciteit van de Groninger Studentenraad, na mijn studie in Berlijn, 1968-1969 (politicologie, na sociologie in Groningen) als marxist lid van de Internationale Kommunisten Bond (IKB) in Eindhoven. Vervolgens CPN, Groen Links en een tijdje SP.

Verder ben ik al vanaf 1974 zéér actief vakbondslid en zet me in voor Palestina tegen de bezetting door Israël. Op lokaal niveau kies ik voor Trots Haarlem, omdat het m.i. niet zozeer om ideologieën gaat, maar om concrete belangen van inwoners in o.a. Haarlem en Spaarndam als daar zijn: een goede leefomgeving met voldoende groen en een stevig sociaal beleid.

Mijn speerpunt is: bewoners moeten het op een solide, democratische basis, b.v. vanuit èchte wijkraden te zeggen kunnen krijgen over de inrichting van hun eigen directe omgeving. Met een delegatie van hun vertrouwen aan een partij, die echt in gesprek gaat om tot oplossingen van bovenwijkse problemen te komen. Trots Haarlem dus.

Piet de Vries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kandidaat raadslid wordt vervolgd

Piet de Vries

Kandidaat Raadslid

Mijn naam is Piet de Vries, 81 jaar oud, gepensioneerd docent hoger onderwijs. Ik ben al heel lang actief in de politiek: van huis uit in de JOVD, secretaris pers & publiciteit van de Groninger Studentenraad, na mijn studie in Berlijn, 1968-1969 (politicologie, na sociologie in Groningen) als marxist lid van de  Internationale Kommunisten Bond (IKB) in Eindhoven. Vervolgens CPN, Groen Links en een tijdje SP.

Verder ben ik al vanaf 1974 zéér actief vakbondslid en zet me in voor Palestina tegen de bezetting door Israël. Op lokaal niveau kies ik voor Trots Haarlem, omdat het m.i. niet zozeer om ideologieën gaat, maar om concrete belangen van inwoners in o.a. Haarlem en Spaarndam als daar zijn: een goede leefomgeving met voldoende groen en een stevig sociaal beleid.

Mijn speerpunt is: bewoners moeten het op een solide, democratische basis, b.v. vanuit èchte wijkraden te zeggen kunnen krijgen over de inrichting van hun eigen directe omgeving. Met een delegatie van hun vertrouwen aan een partij, die echt in gesprek gaat om tot oplossingen van bovenwijkse problemen te komen. Trots Haarlem dus.

Piet de Vries