commissie ontwikkeling

Informatie

Lees hier meer over ons commissie ontwikkeling

Welke onderwerpen komen in de commissie Ontwikkeling?
–        Wonen
–        Economie, toerisme en cultuur
–        Ruimte voor stedelijke ontwikkeling