commissie bestuur

Informatie

Lees hier meer over ons commissie bestuur

Welke onderwerpen komen in de commissie Bestuur?
–       Burger en bestuur
–        Veiligheid, vergunningen en handhaving
–        Financiën/algemene dekkingsmiddelen