BBB en de Gemeenteraads-verkiezingen 2022

BBB is volop in beweging. Ons geluid, met name vertolkt door onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer: Caroline van der Plas, slaat aan. Het doet ons erg goed om zoveel enthousiaste reacties te ontvangen vanuit het gehele land, van mensen met velerlei achtergronden.

Het doel is duidelijk: het gevoel van het platteland, de taal van de gewone burger, de verbinding tussen boer en burger moeten verder gebracht worden. BBB heeft al als voornemen om deel te nemen aan de verkiezingen van Provinciale Staten 2023. 

 

Maar er is meer. Diverse partijen en personen hebben ons benaderd met de vraag of BBB meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ons standpunt was dat de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor BBB te vroeg komen. Het ontbreekt ons eenvoudigweg aan tijd om deze verkiezingen goed en zorgvuldig voor te bereiden. Echter, het enthousiasme van jullie is groot. BBB heeft zich al tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen ingezet voor de belangen van lokale partijen. Daarbij is deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen een uitgelezen kans om het BBB-gedachtengoed verder te brengen.

Het BBB Bestuur heeft daarom besloten dat BBB dat zij op een geheel eigen wijze wil inspelen op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Een BBB authentieke wijze. BBB wil bondgenootschappen sluiten met lokale partijen. Op deze wijze kunnen lokale partijen zich profileren als BBB Bondgenoot.

BBB wil met de betreffende lokale partijen de volgende afspraken maken:

  1. De lokale partij en BBB spreken de intentie uit om een samenwerking aan te gaan, een verbinding.
  2. Deze samenwerking uit zich onder meer in een logo waarvan “BBB Bondgenoot” een onderdeel is.
  3. Het BBB Bondgenootschap inclusief de naam van de lokale partij, wordt op de website van BBB gepubliceerd: exclusiviteit wordt zo geborgd.
  4. Het landelijke verkiezingsprogramma van BBB wordt door de lokale partij onderschreven.
  5. Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de fractieleden (raads- en commissieleden) lid van BBB; zo blijft de lokale partij intrinsiek verbonden met BBB.
  6. Na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen deze fractieleden een beroep doen op de faciliteiten die de BBB biedt, bijvoorbeeld de opleidingsmogelijkheden van BBB.
  7. Na de gemeenteraadsverkiezingen kunnen de BBB Bondgenoten in het land onderling een platform vormen; zo kunnen kennis, ervaringen, moties etc. uitgewisseld worden.
  8. Mocht de verbinding niet werkbaar zijn, dan kan òf de lokale partij òf BBB eenvoudig het BBB Bondgenootschap opzeggen.

Hoe kun je je als lokale partij aanmelden voor het BBB Bondgenootschap?

Dit gaat op de BBB wijze: korte lijnen, vertrouwen, wederzijds respect.

BBB nodigt jullie, lokale partijen graag uit om door een verbinding lokaal samen het platteland en de burgers te vertegenwoordigen!

Er hebben zich inmiddels veel lokale partijen aangemeld om in aanmerking te komen voor het BBB Bondgenootschap. Terwijl het BBB bestuur contact opneemt met de potentiële BBB Bondgenoten, werken deze lokale partijen achter de schermen hard aan de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het vullen van de kandidatenlijst, het schrijven van het verkiezingsprogramma, het opzetten van de campagne. BBB hoopt van harte dat het BBB Bondgenootschap bijdraagt aan een goed resultaat op 16 maart 2022! Met de volgende lokale partijen in genoemde gemeenten is de intentie overeenkomst getekend, ofwel, aan deze partijen is exclusief het BBB Bondgenootschap toegekend!

 

Aangesloten BBBondgenoten

1. Gemeente Aalten

Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging

2. Gemeente Amstelveen

Actief voor Amstelveen

3. Gemeente Berkelland

Ondernemend Berkelland (OBL)

4. Gemeente De Fryske Marren

Kleurrijk Fryske Marren

5. Gemeente Deventer

DeventerNU

6. Gemeente Goeree-Overflakkee

Groep Jan Zwerus

7. Gemeente Haarlem

Trots op Haarlem

8. Gemeente Het Hogeland

Hogeland Lokaal Centraal

9. Gemeente Heusden

Heusden Verbindt

10. Gemeente Lochem

Meedenken met Lochem

11. Gemeente Midden-Drenthe

Gemeentebelangen Midden-Drenthe

12. Gemeente Midden-Groningen

Leefbaar Midden Groningen

13. Gemeente Moerdijk

Burger Belangen Moerdijk

14. Gemeente Oude IJsselstreek

Dorps- en Plattelandsbeweging

15. Gemeente Rhenen

Trots op Rhenen

16. Gemeente Someren

Lijst Someren-Heide

17. Gemeente West Betuwe

Leefbaar Lokaal Belang (LLB)

18. Gemeente Westerkwartier

VZ Westerkwartier

19. Gemeente Wijk bij Duurstede

Duurstede voor Democratie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *