Wat willen wij

Haarlem grote marktTROTS Haarlem wil dat de Haarlemmer gehoord wordt. Daarom wil de partij de inwoners van Haarlem meer ‘STEM’ geven. Alleen zo wordt recht gedaan wordt aan de beginselen van democratie.

TROTS Haarlem blijft ook na de verkiezingen voortdurend in gesprek met de inwoners van Haarlem. De mening van de Haarlemmers vormt de basis van ons verkiezingsprogramma.

Daarnaast willen we dat de Haarlemmer betrokken blijft bij de besluiten die in de politiek worden genomen. Door uit te leggen wat er precies gebeurt, wat de mogelijkheden zijn en waar een besluit over genomen moet worden.

TROTS Haarlem strijdt tegen achterkamertjespolitiek en voor openbaarheid van Bestuur. De partij bewaakt ook de procedures die bedoeld zijn om inwoners fatsoenlijke inspraak te geven op onderwerpen die zich daar voor lenen. We stimuleren inwoners van Haarlem graag om van hun rechten gebruik te maken.

 

Naast dat we één keer per vier jaar ons verkiezingsprogramma opstellen op basis van de mening van de inwoners, willen we gedurende de gekozen termijn continu in gesprek zijn met inwoners en weten wat er speelt. Nieuwe onderwerpen kunnen immers actuele standpunten vragen en daarnaast wil Trots Haarlem ook een rol spelen in de meningsvorming van inwoners.

 

We zorgen daarom dat we aanwezig zijn bij markten, wijkraden, discussieavonden en andere bijeenkomsten. Dit doen wij niet om onze mening aan de Haarlemmers op te dringen maar om het gesprek te stimuleren.