Zorgen straling omtrent zendmasten

Trots Haarlem de Partij die voor Veiligheid en de samenleving staat maakt zich druk om wonen in
Haarlem wat betreft de Straling omtrent Zendmasten. Dit speelt al sinds 2015 toen TrotsHaarlem een vraag stelde wat meteen op gepakt werd door het Haarlems Dagblad en deze krant een foto met toeschrift publiceerde.

Inspreekster bij Commissie Beheer Vera Verhagen
Op 2 maart sprak Vera in https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-
beheer/2017/02-maart/17:00/03-02-Inspreekbijdrage-mevr-Verhagen.pdf zij is ervaringsdeskundige en een betrokken haarlemmer die zich zorgen maakt.
Mijn inspraak bij de commissie beheer vanmiddag. Wat was dat kort 3 minuten. Maar gelukkig kon ik middels de vragen nog even vertellen wat we van de gemeente willen. n.l. de straling zoveel mogelijk beperken en WMO vergoeding voor afschermkosten. De raadsmarkt werd al voorgesteld door Sander van Trots Haarlem en daar waren naast Trots Haarlem, de SP, de actiepartij en GroenLinks na mijn verhaal ook D66 en de PvdA voor te vinden. Dus missie accomplished: De raadsmarkt komt er. Nu nog even met Albert overleggen of het verstandig is daar vast sprekers voor te zoeken.

TrotsHaarlem Was Hierbij aanwezig
Eind november 2016 stond er plotseling een UMTS mast van T-Mobile en Tele2 voor onze neus. Vlak naast het Coornhert Lyceum en voor een flat aan de Zandvoorter Allee in een woonwijk. In een brief van de provider werd de buurt gevraagd 9 parkeerplaatsen vrij te houden i.v.m. werkzaamheden. Een paar dagen later stond de mast er plotseling. Vergunning was verleend voor 1 jaar. Dit hebben wij nooit geweten. Het gaat om een mast die verplaatst moest worden van een gebouw dat nu gesloopt wordt. T-Mobile had 1 jaar de tijd, zo blijkt nu bij navraag, om een andere plek te vinden. Zij vertelden dat ze plotseling per 1 november van het dak moesten. Inmiddels is een contract van 5 jaar getekend met Elan Wonen, eigenaar van de flat. Maar……….volgens de regels mogen de 2 masten pas erop wanneer 51%
van de bewoners voor heeft gestemd. Die stemming loopt nu. Een kleine groep bewoners strijden ervoor om ook de mast niet op het dak geplaatst te krijgen. En 1 jaar voor de flat is zeker ook geen optie.WEG MET DIE MAST! Er gebeuren vreemde dingen naast fysieke klachten bij verschillende bewoners en dieren, gaan planten dood, vliegt internet er vaak uit, storing op de tv, zelfs te zien tijdens tv opname van tv Noord Holland! We zouden graag, net als in Utrecht, een raadsledenvergadering willen om dit onderwerp op de politieke agenda te zetten met sprekers die meer bewustzijn kunnen brengen op de fysieke gevolgen van straling. TROTS Haarlem maakt zich hier sterk voor. Wat Utrecht kan, kunnen we in Haarlem toch ook!!

Trots Haarlem wil weten van het college of straling van umts zendmasten gevaarlijk is voor de bevolking. Dit naar aanleiding van het plaatsen van een noodzendmast op een parkeerplaats bij flat De hoge Hout / Kinheim flat en de enorme ongerustheid daardoor bij de bewoners. Naast telefoon en internetstoringen klagen de bewoners ook over lichamelijke klachten. Sommige bewoners bivakkeren zelfs doorlopend in hun slaapkamer om verder bij de zendmast vandaan te blijven. Trots Haarlem bracht eerder soortgelijke klachten aan het licht in de Teylerflat. De Haarlemse fractie zal aanwezig zijn wanneer de bewoners hun bezwaar maken in de commissie beroep en bezwaar op het stadhuis morgen 8 februari om 11:00 uur te Haarlem.

Trots Haarlem vroeg hierdoor vorige week al de volgende vragen aan het college van Haarlem: Wordt er bij het plaatsen van een zendmast rekening gehouden met mogelijke gezondheidsrisico’s voor de buurtbewoners? Welke risico’s zijn dat? Aan welke eisen moet een provider voldoen wanneer het een zendmast op een bewoners flat plaatst? Hoe wordt een vergunning verleend en waar wordt naar gekeken en wat levert de vergunning de gemeente op?

Albert Keevel van Trots Haarlem: “We lezen in de media dat de bijensterfte en bijenafname mogelijk te maken heeft met elektromagnetische straling (o.a. van zendmasten) en de Wageningse Universiteit onderzocht het effect van straling op de groei van planten. Hier worden altijd wel effecten gevonden, maar door het ontbreken van vervolg onderzoek is vaak moeilijk de een-op-een relatie vast te stellen.

Wij van Trots Haarlem staan voor veiligheid, ook wat de gezondheid betreft. Daarom willen we dat de mogelijke effecten beter onderzocht worden, ook door onze gemeente. Tot er echt 100% duidelijkheid is, willen we het motto voorkomen is beter dan genezen gebruiken. Plaats zendmasten sowieso nooit op bewonersflats als er gewoon veiligere plaatsingsalternatieven in de omgeving zijn”.

Naar aanleiding van deze vragen wil Trotshaarlem een Raadsmarkt organiseren.
De Raadsmarkt vond plaats op 29 november 2017 in de Raadszaal van de Gemeente Haarlem het unieke hier aan was dat dit een Regionale raadsmarkt werd dank zij de Griffie. De raadsmarkt werd goed bezocht de tribune zat vol en er waren wethouders en raadsleden uit de regio aanwezig.

Informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden over zendmasten en de gezondheidseffecten daarvan. De gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zijn hierbij aanwezig.

PROGRAMMA:

19.15 – 19.30: Inloop met een kopje koffie
19.30 – 19.35: Welkom en opening door voorzitter mevrouw Anne Sterenberg, voorzitter commissie Beheer gemeente Haarlem
19.35 – 19.45: Mevrouw Vera Verhagen en mevrouw Erika de Blij, ervaringsdeskundigen uit Zuid-Kennemerland
19.45 – 20.00: De heer Louwrens Wemekamp of mevrouw Yvonne Trenning, Antennebureau
Rijksoverheid over zendmasten, straling en blootstellingsnormen
20.00 – 20.15: Mevrouw Annemiek Kamphuis van gemeente Haarlem, afdeling VTH, over vergunningen en dekkingsgraden
20.15 – 20.30: De heer dr. Hugo Schooneveld, bioloog en adviseur van Stichting Elektro
Hypersensitiviteit (EHS) over de wetenschappelijk aangetoonde biologische effecten van straling
20.30 – 20.45: Mevrouw Rinske Keuken, arts van GGD Kennemerland over gezondheidseffecten, de stand van onderzoek daarnaar en hoe we om (kunnen) gaan met mensen die gezondheidsproblemen ervaren – onder voorbehoud
20.45 – 21.00: De heer Rob Verboog van Stop-Overdosis-Straling over de implicaties van het leven met EHS, het voorkomen van stralingsgerelateerde gezondheidsklachten en de (gewenste) rol van overheids- en medische instanties
21.00 – 21.15: Toelichtende vragen van raadsleden aan de sprekers
21.15: Afsluiting door de voorzitter
21.15 – 21.30: Napraten met glaasje frisdrank

Zie voor meer informatie de website: https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/.

Op deze website is ook veel informatie te vinden over wat straling is, wat de gezondheidseffecten zijn, tips om zelf straling te beperken en wat de gemeenten kunnen doen. Daarnaast zijn er ervaringsverhalen te lezen van inwoners en kun je zien welke acties er elders in het land zijn.

Wij van TrotsHaarlem zijn blij met deze Mensen die zeer betrokken zijn met de Gezondheid van de Haarlemmers en wij hebben een plezierige samenwerking en komen regelmatig bij elkaar.

Brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid


Bron: Vera Verhagen