Lesbisch stel met dood bedreigd


Elk jaar hijsen we de regenboogvlag op het Haarlemse stadhuis, is dit symbolisch ?
Ondertussen wordt een lesbisch stel met de dood bedreigd.
Naar aanleiding van het krantenartikel in het Haarlems Dagblad
over de doodsbedreigingen aan het adres van een lesbisch stel in Haarlem
heeft Trots Haarlem opheldering gevraagd aan burgemeester Wienen.

Het is ongehoord dat je vanwege je seksuele geaardheid met de dood wordt bedreigd, sterker nog het is überhaupt ongehoord om voor welke reden dan ook met de dood te worden bedreigd. We willen dat de burgemeester hier zeer krachtig ingrijpt, voor er ook maar het geringste signaal gegeven kan worden dat men hier mee weg zou kunnen komen of dit niet de top prioriteit zou krijgen. Aldus een vastberaden Trots Haarlemfractie.
We hebben notabene destijds ons Haarlemse wensenlijst/partijprogramma overhandigd aan een lesbisch koppel in café Wilsons. In Haarlem is iedereen gelijk. We hebben zelfs het afgelopen jaar meerdere keren naleving van artikel 1 van de grondwet ter spraken gebracht en een klacht ingediend bij discriminatiebureau Kennermerland mbt gelijke behandeling van statushouders door de gemeente. Dan gaan we het natuurlijk ook helemaal niet accepteren dat een lesbisch stel niet veilig in Haarlem zou kunnen wonen.
Iedereen in Haarlem is gelijk en iedereen kan veilig leven in Haarlem.
Houd je je niet aan de wet, dan za je ook onmiddellijk de consequenties merken en keihard aangepakt worden.
We pleiten niet voor niks al jaren voor meer handhaving en politie in Haarlem, besluit Sander van den Raadt.

Vraag 1
Kent u de berichten “Lesbisch stel uit Parkwijk met de dood bedreigd” en “Lesbisch stel wil verhuizen na getreiter en doodsbedreiging” ?
Vraag2
Is het waar dat het stel sinds 2015 dreigbrieven heeft gekregen vanwege hun geaardheid?
Zo ja zijn er aangiftes gedaan en hoeveel ?
Vraag 3
Wat is de stand van zaken ten aanzien van deze aangiftes en meldingen ? In hoeverre hebben die geleid tot concrete acties, waaronder bv vervolging van de mogelijke daders?
Vraag 4
Wat hebben politie , justitie en andere autoriteiten gedaan om deze vrouwen te beschermen? Acht u dit afdoende? Zo ja , hoe verklaart u dan dat het stel desondanks de wijk wil verlaten? Zo nee , wat had er meer moeten/kunnen gebeuren?
Vraag 5
Kent u eerdere gevallen uit de afgelopen jaren waarbij LHBT ers vanwege bedreigingen en/of pesterijen zich genoodzaakt zagen om te verhuizen?
Vraag6
Deelt u de mening dat slachtoffers die vanwege pesterijen gaan verhuizen dit niet vrijwillig doen, maar zich daar toe gedwongen voelen?
Vraag 7
Wat gaat er gebeuren om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?